Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Usabilitat

És la disciplina que estudia la manera de dissenyar un producte per tal que els usuaris hi puguin interactuar de la manera més senzilla, efectiva, eficaç i satisfactòria possible en un context d’ús definit.

Enllaços relacionats: