Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya

Introducció

Què és una interfície

En l’entorn d’interacció persona-ordinador, la interfície (o interfície d’usuari) és el que permet que la interacció entre persona i ordinador ocorri.

Llegir més


La no transparència de les interfícies

Els dispositius d’interacció digitals actuals tendeixen a afavorir el que anomenem transparència de la interfície.

Llegir més


Perfils professionals al voltant del concepte d’interfície

Els perfils professionals que existeixen al voltant del concepte d’interfície són molt variats en dos sentits: per les seves tasques i per la seva formació.

Llegir més


Visualització de l’evolució de les interfícies


Cultura digital