Grau Multimèdia – UOC Universitat Oberta de Catalunya
Creativitat i Estètica Grau Multimèdia – UOC

Creativitat

Encara que el primer mòdul de l’assignatura està dedicat a la interrelació entre art, creativitat i disseny, la veritat és que la creativitat centra la major part del material d’estudi i també aquest primer bloc de recursos.

Trobarem algunes referències a articles breus de blogs, i també a articles acadèmics i bibliografia que s’aproxima a la creativitat des de diferents vies: abordant-ne l’origen i el funcionament, el valor social com a valor personal, però també com a motor d’innovació i valor col·lectiu, fins a arribar a recursos i tècniques creatius que es poden aplicar tant en el disseny, el pensament de disseny (design thinking) com en altres camps.

Especialment interessants són els articles relacionats amb la creativitat i l’educació que posen de manifest algunes mancances del nostre sistema educatiu actual, el qual alguns critiquen perquè no afavoreix una personalitat creativa.

 

SELECCIÓ DE POST SOBRE CREATIVITAT

A continuació, hi ha una selecció breu de posts que de manera complementària poden ampliar els materials de l’assignatura i aportar alguna dada extra o informació més desenvolupada sobre alguna qüestió.

Teories resumides sobre la creativitat

Teories sobre la creativitat i el pensament creatiu

Aquest dos posts dins d’un portal sobre psicologia en línia ofereixen un resum de les teories i dels conceptes associats a la creativitat. Una definició breu, algunes pinzellades teòriques i referències respecte al subjecte creatiu, el pensament creatiu i l’objecte creatiu. En el segon post podreu fer un recorregut per les principals teories que han abordat el tema de la creativitat fins avui i el lloc que té al món educatiu.

On és la creativitat? El model de Csikszentmihalyi

En aquesta entrevista, l’autor, que ha desenvolupat el conegut concepte de flux (flow) com a estat creatiu, ens presenta el seu model de funcionament de la creativitat, el qual defensa no sols com un fenomen psicològic sinó també social i cultural. L’article està publicat al blog de Pablo Pascales, “Creatividad innovación sociedad”, en el qual també es poden trobar altres entrevistes i posts interessants.

Sobre creativitat i innovació

La creativitat com a actitud
De Juli Cèsar Penagos

Un article interessant que reflexiona sobre la idea de la creativitat com a actitud. D’aquest autor es recomana també un post breu sobre intel·ligència i aprenentatge relacionat amb el desenvolupament de la creativitat. El post, que trobareu al seu blog, explica que la genialitat és més un producte de l’entrenament que de la genètica, i que l’expertesa desenvolupa patrons i estratègies de processament de la informació per blocs.

Ke738! La innovación es una actitud

Un altre post d’Alfons Cornella que també defensa que no hi ha innovació sense una actitud que la provoqui, i es que faci la pregunta “per què no?”.

La innovació creativa – l’ou o la gallina
De Juan Prego

Un post breu al blog d’Esade Creapolis (Open Innovation Community) de Juan Prego tracta sobre l’origen de la innovació creativa al món de l’empresa. En el post es descriuen tres passos, que poden ajudar els equips de treball a generar un ambient de creativitat i així estimular la innovació.

Vols ser més creatiu i innovador? Doncs canvia la teva manera de pensar
De Javier Mejía

Post que pretén generar una reflexió personal respecte a la voluntat de ser creatiu i també el pes que té l’actitud i la capacitat per a canviar la nostra manera de pensar i encarar els problemes que s’han de solucionar. Síntesi interessant de recomanacions.

La creativitat com a font de negoci
D’Alfons Cornella

Post publicat al blog infonomia.com per Alfons Cornella que pot ser estimulant ja que relaciona la creativitat amb la innovació i fa algunes referències interessants a llibres sobre el tema. El post és el primer de tres que també es poden consultar al mateix blog.

Divuit coses que les persones altament creatives no fan igual que la resta
De Carolyn Gregoire

Aquest post de Carolyn Gregoire resumeix la recerca del psicòleg Scott Barry Kuafman (autor del blog http://www.creativitypost.com) i d’altres autors que han treballant sobre la creativitat. En el post es recullen els divuit aspectes que diferencien les persones creatives de la resta.

Motivació i creativitat: el model de components de Teresa Amabile
De Teresa Amabile

Un altre post del blog “Creatividad, innovación, sociedad”, que en aquest cas ens presenta el model de l’autora Teresa Amabile basat en el model de components que tracta sobre creativitat com una confluència de motivació i coneixements sobre un domini (expertesa).

Conceptes relacionats amb la creativitat

Què és la cocreació i quina és la diferència amb el crowdsourcing i l’open innovation?
De Eduardo Prádanos i Ana Rega

Un article que explica la diferència entre els conceptes crowdsorcing, open innovation i també la cocreació.

LA POL·LINITACIÓ CREUADA D’IDEES

Pol·linització creuada i coneixement
Roc Jiménez de Cisneros

La pol·linització creuada
De Manuel Ferrández

Article que parla de la pol·linització creuada com una idea que des de la biologia es pot extrapolar a comportaments creatius i innovadors. Un concepte que altres autors han utilitzat també en parlar de pol·linització creativa.

La era de la polinización cruzada
De Bernardo Gutiérrez

Polinización cruzada de ideas
Entrevista a Ignacio Villoch Bayod

5 ways to innovate by across pollinating ideas
De Tina Seelig

Tècniques per a fomentar la creativitat

Tècniques de creativitat per a la innovació

Recull d’algunes tècniques sobre creativitat que poden ser molt útils per a generar idees. Cada tècnica està mínimament descrita i s’explica com s’ha d’aplicar.

Taller de creativitat estratègica

Taller sobre creativitat estratègica en format de presentació.

Design thinking: teoria i pràctica

Actitud creativa ~ Design thinking

Metodologia per a abordar projectes de disseny mitjançant el desing thinking i fases del procés de disseny. Un post del blog de l’lnstituto de Diseño Usandizaga de Donosti que ofereix el cicle superior en Gràfica Publicitària.

Design thinking: la nueva tendencia en la innovación de los negocios
De Diego Rodríguez

L’autor del blog Consulting Design ens explica en aquest post què és el design thinking i com es pot utilitzar. Molt interessant l’esquema que ens hi presenta.

Miniguía: una introducción al Design Thinking + Bootcamp bootleg

Aquest document és una adaptació traduïda al castellà de dos documents molt interessants: la guia sobre design thinking elaborada per l’Institute of Design de Stanford i el document Bootcamp bootleg, que és un recull de tècniques i mètodes per a donar suport a la pràctica del design thinking. Tots dos documents els podeu trobar complets en anglès.

Versió en castellà adaptada:

Versions originals en anglès:

 

ARTICLES ACADÈMICS

Teoria sobre la creativitat

Creativitat: definicions, antecedents i aportacions
Un article de Maria Teresa Esquivias Serrano

En aquest document es presenta un recull sintètic però clar dels principals aspectes que fan referència al concepte de Creativitat, reprenent les diverses definicions i el context sociohistòric en què sorgeixen. Abordarem primerament aquest punt, per continuar després amb un esbós dels antecedents i les aportacions més representatives i finalitzarem amb algunes consideracions i reflexions al·lusives al tema. Sense tractar de ser exhaustius, però tampoc reduccionistes, es presenten algunes de les idees principals pel que fa al tema d’estudi.

Una revisió crítica del concepte de creativitat
Un article de Yamileth Chacón Araya

L’article té com a objectius resumir l’estat actual del coneixement en el camp de la creativitat i presentar una perspectiva nova del que han plantejat diferents autors sobre aquest tema particular. Alhora, es busca establir un acostament a la utilització d’aquest concepte dins del camp educatiu, principalment l’universitari, i la seva relació específica amb les ciències del moviment humà. La creativitat pren una importància cabdal dins del desenvolupament humà d’acord amb els diferents enfocaments de recerca i els diversos models conceptuals que s’han proposat al llarg dels anys. Aquesta conclusió es basa en els resultats de les innombrables recerques sobre creativitat. Per aquesta raó, es busca integrar els treballs publicats per alguns autors respecte a aquest constructe complex. En primera instància, es reuneixen i es discuteixen alguns conceptes que tenen relació amb aquesta visió. També es discuteixen les teories sobre la creativitat i, després, es plantegen i es descriuen algunes característiques que semblen comunes en les persones creatives. A més, es detallen aspectes bàsics sobre la importància de la creativitat en l’educació i en les ciències del moviment humà. Finalment, es proposen algunes línies de recerca, especialment en l’àrea de les ciències del moviment humà.

Intel·ligència i creativitat
Un article de Ferrando, M.; Prieto, M. D.; Ferrándiz, C. i Sánchez, C. de la Universitat de Múrcia.

Aquest article, a diferència d’altres, qüestiona la relació entre intel·ligència i creativitat, tot i que afirma que sí que és necessari un mínim nivell intel·lectual. No obstant aquesta afirmació, s’hi estableix un relació més gran amb algunes de les intel·ligències que proposa la teoria de les intel·ligències múltiples.

Creativitat i educació

Desenvolupar la creativitat des dels contextos educatius: un marc de reflexió sobre la millora sociopersonal
Un article de Carmen-Rosa Fuentes Ramos i Ángela Torbay Betancor

Aquest article revisa la concepció de la creativitat des dels contextos educatius i la relaciona amb el concepte de resiliència.

L’escola mata la creativitat?
Un article de Mayte Rius

Diuen que la creativitat és el gen del geni i del talent, el que determina que hi hagi Einsteins, Edisons, Leonardos, Quevedos o Steves Jobs, i que tots els nens neixen amb aquest gen. Llavors, per què despunta tan poca gent de gran?

Sir Ken Robinson, un dels màxims experts internacionals en el desenvolupament de la creativitat i la innovació, té molt clar per què deixem de ser creatius en créixer: “Els nens s’arrisquen, improvisen, no tenen por d’equivocar-se; i no és que equivocar-se sigui igual a creativitat, però sí que és clar que no pots innovar si no estàs disposat a equivocar-te, i els adults penalitzem l’error, l’estigmatitzem a l’escola i en l’educació, i així és com els nens s’allunyen de les seves capacitats creatives”.

Nous perfils en l’alumnat: la creativitat en nadius digitals competents i experts rutinaris
Un article d’Aníbal de la Torre

Qüestions exclusives fins ara del debat pedagògic, com els models d’ensenyament-aprenentatge o el tipus de destreses i competències que han d’adquirir els nostres menors, han ampliat el seu escenari de discussió en ser ara la societat la que demana perfils professionals i humans més adaptats als temps que corren. Per a això, no hem de partir de la idea que els nostres menors disposen d’una destresa natural per a navegar pels nous entorns tecnològics, ja que probablement siguin les seves necessitats comunicatives les que estiguin promovent aquest ús. Calen petites idees pràctiques i bons referents metodològics que ens permetin obrir el limitat món que es desenvolupa de manera digital al voltant dels nostres joves; la seva zona de desenvolupament pròxim no ha fet més que començar la migració cap al món global i la seva responsabilitat com a ciutadans digitals adquireix ara una importància que està pendent de descobrir, però que no podem ignorar per més temps.

Creativitat i creació

Estudi de tres models de creativitat: criteris per a la identificació de la producció creativa
Un article de Rosa Fernández Fernández i Felisa Peralta López

El propòsit d’aquest treball és analitzar els diferents components i subcomponents integrats en la producció creativa. S’han revisat tres models de creativitat amb la finalitat d’explicar les relacions entre aquests components i el paper que tenen en el desenvolupament de la creativitat. La interacció dels components cognitius, personals i situacionals marca les diferències entre un subjecte amb capacitat intel·lectual alta i un subjecte creatiu. La creativitat ha de ser considerada un talent específic i, per tant, els seus components han de ser incorporats en el procés d’identificació d’alumnes superdotats, per a la seva admissió a programes específics, o bé per assegurar la provisió de recursos creatius, a través del currículum.

Collective creativity
Un article de Liz Sanders SonicRim (en anglès)

Els avenços en la tecnologia i en l’evolució de les pràctiques de disseny centrat en les persones estan començant a exposar un canvi en l’enfocament del que és individual al que és col·lectiu. Es configura un paper nou per als dissenyadors com a creadors d’infraestructures sobre les quals no-dissenyadors poden expressar la seva creativitat. Elizabeth Sanders planteja respostes a un seguit de preguntes que exploren les implicacions que aquest canvi representa per a l’ensenyament del disseny.

 

Monogràfics i dossiers

Cultura digital i pràctiques creatives en educació
Juan Freire (coord.), professor titular de la Universitat de la Corunya m(monogràfic)

Els articles inclosos en el monogràfic Cultura digital i pràctiques creatives en educació analitzen l’impacte que la tecnologia digital i Internet tenen actualment en l’educació, entesa com un procés basat en coneixement, comunicació i interaccions socials. Professors i estudiants es transformen dràsticament per l’emergència de la cultura digital, i això provoca la necessitat de canvis en el paper i organització de les mateixes institucions educatives. Concretament, el Web 2.0 ha permès l’aparició de pràctiques creatives i col·laboratives que afavoreixen l’aprenentatge basat en problemes i del do it yourself (DIY) com a estratègies educatives. Aquestes experiències es produeixen, de vegades, en els marges de l’educació formal. Així mateix, les mateixes tecnologies educatives han sofert una evolució, que no és aliena als canvis culturals, des de models centralitzats i tancats a d’altres d’oberts i basats en la “computació en el núvol”.

Creatividad y educación
Número 21 de la revista Creatividad y sociedad. Monogràfic d’articles sobre creativitat i educació.

D’aquest monogràfic destaquen els articles següents perquè estan més relacionats amb la matèria de l’assignatura:

Enseñanza y aprendizaje de la creatividad en la educación formal
De la Dra. Isabel Rodrigo Martín. Universitat de Valladolid.

Construir pirámides sin arena, ¿utopía? Investigación sobre la opinión de los videojuegos en el aula
De Sergio García Blanco. CDP Santo Tomás de Aquino.

Redes Sociales y Educación Una reflexión acerca de su uso didáctico y creativo
De Álvaro Pérez García. Universitat de Jaén.

Creatividad y diseño

Número 22 de la revista Creatividad y sociedad
Monogràfic d’articles sobre creativitat i disseny.

D’aquest monogràfic us destaquem els articles següents perquè estan més relacionats amb la matèria de l’assignatura:

Instrumentos para identificar las facetas de la innovación
Guadalupe Vadillo. Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

Boceto, experimentación y creatividad en la conformación de los procesos creativos
Raquel Caerols Mateo. Universitat Antonio de Nebrija.
Alejandro Tapia Frade. Universitat Europea Miguel de Cervantes.

The Creative Process in Advertising Design. New ways to think the digital age: A new methodology for creative problem solving for advertising designers
Robin Landa. Robert Busch School of Design, Kean Universit.

Graphic Design and Entrepreneurship: The Rise of the Design Entrepreneur
Denise Anderson. Robert Busch School of Design, Kean Universit.

 

CONGRESSOS RELACIONATS AMB LA CREACIÓ, LA INNOVACIÓ I LA CREATIVITAT

Sónar+D: congrés internacional sobre creativitat i tecnologia

Sónar+D reuneix experts de tot el món (tecnòlegs, emprenedors, artistes, empreses i investigadors) perquè presentin i projectin les iniciatives i eines que donaran forma a les futures experiències creatives al voltant de la música, la imatge, els continguts interactius i les plataformes transmèdia.

Sónar+D es defineix com a trobada amb un enfocament interdisciplinari i intersectorial que s’adreça als professionals del sector de les indústries creatives, tecnològiques i culturals i que persegueix la interacció entre elles, l’intercanvi de coneixements, el debat, l’exposició del talent i la generació de negoci.

Xerrades en l’edició del 2014:

Cicreart: Congreso Internacional de Investigación y Docencia en la Creación Artística

Un congrés que està destinat a docents d’educació superior i nivells no universitaris, professionals, artistes i estudiants interessats en la recerca i docència en la creació artística.

Congreso Internacional de Creatividad e Innovación

Congrés organitzat a Madrid i impulsat per l’Associació per a la Creativitat (ASOCREA)

Congreso de mentes brillantes

Dos dies, 21 ments brillants, 21 minuts cadascuna i 4 debats apassionants.

ALTRES RECURSOS

Autodiagnòstic de personalitat creativa

Un exercici senzill d’autodiagnòstic per a determinar la personalitat creativa.

100 Excellent Online Tools to Feed Your Creativity (en anglès)

Recull de cent programes i eines en línia que poden ajudar a desenvolupar la creativitat des de diferents vies.