Laboratori de documentació Universitat Oberta de Catalunya
Laboratori de documentació Laboratori de documentació

Citar les fonts

Com elaborar referències i  cites

Objectius:

Aquest és un capítol principalment pràctic que pretén proporcionar a l’estudiant un mètode per a elaborar:

  1. citacions bibliogràfiques
  2. referències bibliogràfiques

Sumari

  1. Cita i referència documental
  2.     Necessitat de citar i referenciar
  3.     Aprenent a fer una cita
  4. Aprenent a fer una referència

 

1. Cita i referència documental

Què és una cita? Què és una referència?

Prendrem per exemple el llibre de Witold Rybczynski  titulat La Casa: historia de una idea.

Això és una cita
Això és una referència
(Rybczynski,1989) Rybczynski,Witod (1989). La Casa: Historia de una idea. Madrid: Nerea, 253 p.

Com es pot apreciar, la cita dóna una informació breu: només cognom i data, mentre que la referència proporciona nom i cognom, editorial i ciutat. Informació suficient per a localitzar aquesta monografia en qualsevol catàleg.

La cita s’inclou en el text, mentre que la referència va a peu de pàgina o més habitualment al final del document.

La cita va dins el text La referència va al final
La idea del confort no era un tema cabdal en l’estudi de l’arquitectura a principis del segle XX ( Rybczynski,1989). Les aules es trobaven allunyades d’aquest concepte…. Fonts d’informació:

Rybczynski,Witod (1989). La Casa: Historia de una idea. Madrid: Nerea, 253 p

Nota: També trobem les referències sota el nom de Bibliografia, Webgrafia, Fonts consultades, etc..

La funció de cadascuna és diferent: la cita esmenta l’autoria de la idea i la referència és l’eina normalitzada que ens permet trobar aquest original a qualsevol catàleg (qualsevol lector podria comprovar la font on ens hem basat). Al text només posem la cita per a que la lectura sigui més àgil.

2. Necessitat de citar i referenciar

Per ser professionals, és obligatori èticament i documentalment, fer referència del document que ha estat citat expressament en un treball de recerca o qualsevol altre treball acadèmic, com és el cas de les PACs del grau. Altrament, serem acusats de plagi.

La descripció ha de ser precisa i detallada i com a tal té unes normatives. Potser ara no us ho sembla però hi ha moltes maneres d’alterar una cosa aparentment tan senzilla com un nom. Podem escriure’l:

Witod Rybczynski

Rybczynski

Rybczynski, Witod

Rybczynski, W.

A més de qüestions ètiques, la normalització s’ha convertit actualment en una necessitat del desenvolupament dels museus, arxius i biblioteques. No es concep parlar de xarxes, col·leccions virtuals, cooperació i accés a recursos compartits, sense que hi hagi normes o estàndards que en sistematitzin la implementació.

Fins l’arribada de la web, referenciar correctament podia ser un “plus de pràctica professional”, però ara, ha esdevingut part consubstancial de l’accés a recursos compartits.

Sempre van juntes les cites i les referències?

La resposta és sí.

Sembla banal però no ho és. Si no hem citat, no hem de referenciar. Posem exemples:

Correcte Incorrecte (cas 1) Incorrecte (cas 2)
La idea del confort no era un tema cabdal en l’estudi de l’arquitectura a principis del segle XX

( Rybczynski,1989). Les aules es trobaven allunyades d’aquest concepte….

La idea del confort no era un tema cabdal en l’estudi de l’arquitectura a principis del segle XX

( Rybczynski,1989). Les aules es trobaven allunyades d’aquest concepte….

La idea del confort no era un tema cabdal en l’estudi de l’arquitectura a principis del segle XX. Les aules es trobaven allunyades d’aquest concepte….
Fonts d’informació:

Rybczynski,Witod (1989). La Casa: Historia de una idea. Madrid: Nerea, 253 p

Fonts d’informació:

Rybczynski,Witod (1989). La Casa: Historia de una idea. Madrid: Nerea, 253 p

En el cas incorrecte nº 1 falta la referència. En el cas nº 2 , no hi ha vincle que relacioni la idea amb la font original.

Es el mateix un link que una referència?

Un link és l’accés al document (en línia) però no té dades de la referència, com a molt i no en tots els casos pot dur alguna metadada. Qualsevol document o imatge que no estigui en línia no té link i per tant no quedaria referenciada.

Un link no substitueix la referència.

Quan el document o obra que volem citar és en línia, la mateixa referència porta inclosa el link.

Exemple: prendrem el mateix llibre de Rybczynski en pdf accessible en línia a l’adreça https://bibliodarq.files.wordpress.com/2016/05/rybczynski-witold-la-casa-historia-de-una-idea.pdf i veurem com quedaria la seva referència:

Rybczynski,Witod (1989). La Casa: Historia de una idea. Madrid: Nerea, 253 p Disponible a https://bibliodarq.files.wordpress.com/2016/05/rybczynski-witold-la-casa-historia-de-una-idea.pdf.  Consultat 19/09/2017.

3. Aprenent a fer una cita

Bàsicament el format d’una cita és parèntesi cognom coma data de publicació parèntesi.

(Rybczynski,1989)

4. Aprenent a fer una referència

Hi ha diversos tipus documentals per referenciar:

4.1 Obra pictòrica o escultòrica o audiovisual o fotografia

4.2 Text publicat o digital

4.1 Obra pictòrica o escultòrica o audiovisual o fotografia

Quadres i escultures: es referencia posant autor, títol, format, data de creació, museu on es troba la imatge i si heu fet la consulta online, posant la URL i data de la consulta.

Audiovisual, arxiu de vídeo, arxiu de so, fotografia, documental, pel·lícula: el mateix esquema substituint l’autor pel director. Podeu afegir si volem el productor com a autor també. No es posa la ubicació. Posem el país i la productora.

Fotografia: hem de consignar el nom del fotògraf, la data, el títol de la foto, persones i localitzacions (si no queden expressament citades al títol), suport original, localització (museu, galeria, col·lecció, arxiu…). Si hem  tret la foto d’una web, copiem la URL i data de consulta.

Exemples:

Pollock, Jackson (1950). Número 1 [Pintura]. National Gallery of Art, Washington. Disponible a https://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/artist-info.1793.html#works. Consulta 19/09/2017
  Praxiteles (350-330 ac) Hermes amb Dionís infant [Escultura]. Museu Arqueològic, Olimpia. Disponible a http://www.xtec.cat/~jarrimad/grecia/hermes.htm. Consulta 19/09/2917
  Gotlieb, Morton (productor) & Mankiewicz, Joseph L. (director). (1972). Sleuth [Cinta cinematogràfica].EUA: 20th Century Fox / Palomar Pictures.
  Vechten, Carl van (1934). Salvador Dalí und Man Ray in Paris [Fotografia].  Van Vechten Collection at Library of Congress. Disponible a https://de.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD#/media/File:Man_Ray_Salvador_Dali.jpg Consulta 19/09/2017

Si no sabem algun dada la deixem en blanc. Abans però hem d’estar segurs de que no la podem trobar en una font d’informació indirecta. Si creiem que pot ser una data però no estem segurs, podem posar la data amb interrogant.

4.2 Text publicat o digital: monografia, article de revista

Nota: Monografia és el terme documental correcte pel que quotidianament es coneix com “un llibre”.

Monografia

Negroponte, Nicholas (1995).El mundo digital . Barcelona: Ediciones B
Article de revista

Garrido, Carmen (2016). El Bosco: el proceso creativo de sus pinturas Materia, revista internacional d’art.Núm 10.11, pag 77-89. Disponible a http://www.raco.cat/index.php/Materia/issue/view/24255/showToc Consulta 19/09/2017