Laboratori de documentació Universitat Oberta de Catalunya
Laboratori de documentació Laboratori de documentació

Com fer vídeos

Càmeres bàsiques

L’enregistrament de vídeo es pot realitzar amb una càmera rèflex. Les càmeres actuals ofereixen la possibilitat de grabar vídeo amb molt bona qualitat. Una altra opció, si no necessitem alta qualitat, és utilitzar un dispositiu mòbil (ja sigui smartphone o tablet). En tots els casos el procés serà el mateix i obtindreu el mateix tipus de formats d’arxiu de vídeo.

Aspectes a tenir en compte

De la mateixa manera que hem considerat en la fotografia, cal tenir en compte dos aspectes: els tècnics i els estètics.

Quant als aspectes tècnics, veurem les característiques bàsiques dels arxius de vídeo digital: les dimensions, el nombre de quadres per segon, i les opcions de compressió. També veurem com afegir audio.

Quant als aspectes estètics, al tractar-se de contingut visual, tindrem en compte els mateixos aspectes que ja s’han tractat a l’apartat d’aspectes estètics de la fotografia: elements visuals, composició, enquadrament, etc. Això sí, hi afagirem altres conceptes propis del llenguatge audiovisual: els tipus de plans, el punt de vista de la càmera, i els moviments de càmera.

Aspectes tècnics

Configurar la càmera per gravar vídeo és molt senzill. Les càmeres tenen la opció de canviar de modo imatge a vídeo des de la pantalla on es mostren tots els comandos.

Després d’enregistrar, el format d’arxiu que s’obté es MOV, tot i que els formats poden variar segons el model de la càmera. La duració màxima de l’arxiu de vídeo sol ser de 10 minuts.

Característiques bàsiques

Les característiques bàsiques de vídeo que podeu configurar en la càmera són:

 • El format fa referència a la proporció del format de vídeo. El format 16:9 és el format panoràmic. És el que habitualment fareu servir, i el que tenen, per exemple, les pantalles de televisió digitals. El format 4:3 és un format rectangular, però més estret, i correspon a les televisions antigues analògiques. En la següent imatge veieu la diferencia de proporció entre 16:9 i 4:3.
 • Les dimensions o mida del vídeo s’indiquen amb el nombre de píxels per fila i columna. Depenent de la quantitat de píxels la imatge tindrà més qualitat, i per consegüent l’arxiu final tindrà més pes en memòria. Podeu triar entre tres dimensions:
  • 1920×1080. L’arxiu tindrà qualitat de gravació Full HD (alta definició). El format será 16:9 (és un format panoràmic).
  • 1280×720. L’arxiu tindrà qualitat de gravació HD (alta definició). El format serà 16:9 (és un format panoràmic).
  • 640×480: L’arxiu tindrà qualitat de gravació de definició estàndar. El format serà 4:3 (és un format rectangular).

 • La freqüència de quadres és el numero de fotogrames per segon (fps). S’ha de configurar en relació a les zones geogràfiques on es veurà el vídeo, en el nostre cas, Europa, s’emprarà el format PAL. Les opcions són les següents:
  • 30 fps: Per zones en que el format de TV és NTSC (Nord-amèrica, Japó, Corea, Mèxic, etc.).
  • 25 fps: Per zones en que el format de TV és PAL (Europa, Rússia, Xina, Austràlia, etc.).
  • 24 fps: Principalment per pel·lícules i cinema d’animació.
 • El tipus de compressió del arxiu de vídeo. El mètode de compressió redueix la informació de vídeo mitjançant procediments sofisticats per eliminar les dades redundants. Els mètodes que s’apliquen són dos: IPB i ALL-I, que els veiem a continuació.
  • IPB: comprimeix els quadres o fotogrames. Comprimeix diversos quadres al mateix temps eficientment per a la gravació. Donat que la mida d’arxiu serà menor que amb ALL-I, es podrà gravar més temps.
  • ALL-I: comprimeix els quadres d’un en un a la vegada per la gravació. Tot i que la mida d’arxiu serà major que amb el format de compressió IPB, el vídeo serà més adequat per l’edició.

Afegir àudio

En el procés d’enregistrament de vídeo, la càmera també realitza la gravació de l’àudio amb el micròfon integrat en la càmera. Si vols millorar la qualitat de l’àudio hauràs de connectar un micròfon extern per obtenir el só amb qualitat.

Aspectes estètics

Quant a aspectes estètics, les imatges enregistrades en vídeo comparteixen les regles de composició de la imatge fixa: elements compositius, regla dels terços, regla de l’horitzó, i l’enquadrament.

Per altra banda, és important tenir en compte alguns conceptes bàsics de narració audiovisual: els tipus de plans i els moviments de càmera.

Els tipus de plans fan referència a l’enquadrament i distancia del motiu que estem enregistrant. Els principals són:

Pla general: el pla general mostra una escena ampla que inclou molts elements que es veuen llunyans. Introdueix a l’espectador en la situació, li ofereix una vista general i li informa sobre el lloc i de les condicions en què es desenvolupa l’acció.

Plànol mitjà: limita òpticament l’acció mitjançant un enquadrament més reduït i dirigeix l’atenció de l’espectador cap a l’objecte. Els elements es diferencien millor i els grups de persones es poden distingir bé i poden arribar a omplir la pantalla.

Primer plànol enquadrament d’una figura humana per sota de la clavícula. El rostre de l’actor omple la pantalla. Té la facultat d’introduir-nos en la psicologia del personatge. Amb aquest enquadrament s’arriba a un dels extrems del llenguatge visual: els objectes creixen fins a aconseguir proporcions desmesurades i es mostren els detalls (ulls, boca, etc.).

Gran primer plànol: quan el cap omple l’enquadrament.

Pla detall: Primeríssims plànols d’objectes o subjectes.