Laboratori de documentació Universitat Oberta de Catalunya
Laboratori de documentació Laboratori de documentació

Com documentar el nostre de treball

És recomanable per a l’artista documentar el procés de creació i fins i tot les idees i conceptes que s’han explorat per crear l’obra. L’hàbit de documentar ha d’acompanyar al professional. Ara, iniciarem aquest hàbit i l’alimentarem durant l’aprenentatge de la professió, al llarg de tot el grau.

En totes les assignatures els professors demanaran que l’estudiant documenti una part del procés o el resultat final. Aquest material te per objectiu acompanyar a l’estudiant al llarg de totes les assignatures, per tal d’ajudar-lo a documentar la seva feina, des de l’inici de la seva concepció, fins el resultat final de la seva creació.

La manera de documentar és molt diferent segons sigui l’objectiu que es persegueixi. Per tant, en aquest laboratori de documentació veurem quins són els instruments per documentar el nostre treball, les tècniques i el seu ús.

Veiem tres instruments: el diari, el dossier del procés i el portafoli. Cadascun te finalitats diferents. Mentre el diari i el dossier corresponen a la concepció i realització de l’obra, el  portafoli documenta el resultat final i la evolució de l’autor a través de les seves obres.

Cada instrument té tècniques específiques, però també en te d’altres comunes a tots tres instruments. Com a comunes veurem el dibuix, la fotografia i el vídeo.

Però a més de documentar les evidències del nostre treball, també hem de saber descriure i referenciar les fonts emprades per inspirar l’obra, o els esborranys. Per tant, la ultima part d’aquest material docent, explica com descriurem les evidències i els documents emprats.