Laboratori de documentació Universitat Oberta de Catalunya
Laboratori de documentació Laboratori de documentació

Portafoli

Què és un portafoli?

Un portafoli és un recull de les obres acabades d’un artista amb intenció de mostrar-les a l’espectador. Habitualment es presenten ordenades per ordre cronològic. Tanmateix, també pot ser per tipus de projecte. A continuació, trobareu un llistat de recomanacions de com ordenar el portafoli.

Com fem el portafoli?

  • Decidir com es mostrarà el treball. Triarem entre ordre cronològic, per projecte, o per tipus d’obra:
    • Ordre cronològic. L’obra es presenta per ordre cronològic començant per les obres més antigues. Permet veure l’evolució al llarg del temps del treball de l’artista.
    • Per tipus de projecte. De vegades l’artista fa projectes amb una línia d’investigació per a la qual realitza diferents obres dins del context del projecte. Es pot crear una estructura per projectes que inclogui les obres relacionades. Les obres poden tenir  diverses tècniques i plantejaments, com per exemple: dibuixos, pintures, fotografies, instal·lacions, vídeos, entre d’altres. És una manera conceptual de mostrar l’obra de l’artista, quan ja ha produït  molta obra.
    • Per tipus d’obra. Una estructura més formal consisteix en organitzar les obres per tècniques i materials: per exemple, tècniques pictòriques, dibuixos, gravats, fotografies, vídeo, entre d’altres. És un esquema adequat per mostrar l’obra dins del context acadèmic, on l’alumne està aprenent i experimentant amb diferents tècniques, materials i mitjans d’expressió.
    • Fer una selecció de les obres més rellevants i que representin millor el nostre treball. No s’ha de posar tot, resultarà més aclaridor si fem una selecció d’allò que volem mostrar.
  • Incloure informació sobre l’obra, sense ser exhaustius: títol, materials emprats, i un petit text amb descripció conceptual del projecte.

Objectius del portafoli

El portafoli proporcionarà una visió global de la trajectòria artística i l’evolució de l’artista a través de les seves obres.

En el context acadèmic, el portafoli és una mostra dels treballs acabats de l’alumne, i té dos propòsits: per una banda, recollir els treballs de cara a l’avaluació per part del professor, i d’altra, ser una eina d’autoaprenentage i autoreflexió sobre el treball realitzar al llarg d’un curs o d’uns estudis universitaris.

Formats i eines per fer un portafoli

El portafoli es presenta de diverses formes. Tradicionalment era analògic, per tant s’usava el format de llibre o de reproduccions de les obres enquadernades. Actualment el portafoli és digital, i el podem realitzar per mitjà d’una de les moltes plataformes existents, que estan dirigides a la creació d’un portafoli.

Una eina molt interessant, que podem emprar en l’àmbit acadèmic és Mydocumenta (http://www.mydocumenta.com/). És una plataforma online on l’alumne, després de registrar-se, pot crear el seu portafoli amb els treballs que vulgui mostrar. La plataforma també es pot usar en l’àmbit professional. MyDocumenta és l’eina que utilitzareu en algunes assignatures al llarg del grau. Podeu consultar amb més detall què és i com funciona en els següents dos documents: Què és i Tutorial

Una altra eina d’interés és Behance (https://www.behance.net/ . Està creada per la companyia Adobe i dirigida a dissenyadors i il·lustradors. Cal registrar-se amb l’Adobe ID (compte d’usuari d’Adobe) per crear el porfafoli. Te funcionalitats de xarxa social, i els usuaris poden valorar els treballs dels altres.

Hi ha moltes plataformes professionals per crear el portafoli online, algunes són de franc però també n’hi ha de pagament. Us suggerim algunes: