Laboratori de documentació Universitat Oberta de Catalunya
Laboratori de documentació Laboratori de documentació

Aspectes tècnics

En aquest apartat veurem requisits i aspectes tècnics necessaris per obtenir bones imatges amb el procés d’escanejat i de captura fotogràfica. També veurem pautes per l’enregistrament de vídeo.