Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

InDesign: Definició de preferències

Un exemple: Si volem canviar el tipus de lletra per defecte que fa servir l’Indesign, cal que obrim el programa, sense obrir cap arxiu, i canviar el tipus de font, el tamany i el que volguem. Això ja ens ho agafarà per defecte.

En general, si es canvia alguna configuració sense cap document obert, els canvis definiran la configuració predeterminada pels nous documents. Si en canviar la configuració hi ha un document obert, només afectarà a aquell document.

Podeu ampliar informació a l’ajut de l’Adobe