Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

InDesign: How to Create a Professional Magazine Layout

Tutorial en anglès sobre la creació d’un layout per a una pàgina d’una revista amb InDesign. Inclou aspectes com configurar el document, crear guies, posicionar un fons i crear cossos de text.

magazine-layout-indesign-entera

Accés al tutorial:
How to Create a Professional Magazine Layout. Vectortuts+.