Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

InDesign, introducció

Guia bàsica introductòria a InDesign. Creada per Francesc Morera Vidal per al Grado de Multimèdia de la UOC.

Accés al document:
Introduccion a InDesign. UOC.