Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

InDesign: Retícules

Una de les millors eines per crear publicacions és InDesign. A l’hora de crear una publicació, ja sigui per a pantalla o per a paper, necessitem dissenyar una retícula que ens ajudi a distribuir els elements de forma organitzada. Per crear retícules a InDesign podem fer servir, principalment, els marges i columnes de pàgina, les guies, les pàgines mestres i també poden ser d’utilitat les capes no imprimibles. En els següents enllaços teniu informació sobre el seu funcionament:

• Tutorial sobre retícules (anglès)
http://www.lynda.com/InDesign-tutorials/parts-grid/141130/152833-4.html?w=0

• Informació sobre el treball amb marges i columnes
http://help.adobe.com/es_ES/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-715ba.html#WS045460C6-5455-44d9-AB0A-3171FBD01A0F

• Informació sobre la creació i funcionament de les guies
http://help.adobe.com/es_ES/indesign/cs/using/WSfd1234e1c4b69f30d2a5051004d659b1c-7fefa.html

• Informació sobre com treballar amb pàgines mestres
http://help.adobe.com/es_ES/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-7105a.html

• Informació sobre la creació de capes no imprimibles
http://help.adobe.com/pt_BR/incopy/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-70e8a.html#WS4472CE3B-C579-40ba-82B9-8AD273100479a

A més us poden ser d’utilitat la Cuadrícula i la Cuadrícula base (no imprimibles). La primera principalment és per alinear objectes i la segona per alinear text. En el següent enllaç teniu més informació:
http://help.adobe.com/es_ES/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-7143a.html