Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

InDesign: unitats de mesura

Les unitats de mesura per a les regles, panells i quadres de diàleg es poden modificar. Al fer-ho no es mouen les guies, les quadrícules ni els objectes.

Podem modificar les unitats de mesura des de Preferencias: Edición > Preferencias > Unidades e incrementos (Windows) o InDesign > Preferencias > Unidades e incrementos (Mac OS)

També es pot introduir un valor amb una altra unitat de mesura a un panell. Per fer-ho, introduirem després del valor una de les següents abreviatures: in (polzada), mm (mil·límetres), cm (centímetres), pt (punts), px (píxels).

En aquest enllaç trobareu més informació.