Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

InDesign: PDFs interactius

Indesign és el programari adient per crear revistes digitals, llibres, publicacions i altres suports digitals animats, mitjançant pdfs interactius.

Indesign permet incorporar en un pdf animacions, transicions de pàgines, marcadors, video i audio, hipervincles i molt més, de forma senzilla.