Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Diagrames

En aquest apartat podem trobar articles, eines i tutorials relacionats amb mapes mentals, esquemes i diagrames.


Eines recomanades

Cacoo
Eina per crear tot tipus de diagrames, com ara mapes conceptuals, wireframes, diagrames de flux, etc. També permet la col·laboració en temps real. A la pàgina del Tour de Cacoo podem fer-nos una idea ràpida de les seves característiques principals.
Visio
Eina de dibuix vectorial de Microsoft especialitzada en la creació de tot tipus de diagrames (d’oficines, de bases de dades, de flux, UML). A la seva pàgina oficial disposen d’algunstutorials bàsics sobre l’ús de l’eina.
VUE
El Visual Understanding Environment (VUE) és un projecte de codi obert per a la creació d’arbres de continguts. Es centra en la creació d’eines flexibles per a la gestió i integració dels recursos digitals en suport de l’ensenyament, l’aprenentatge i la investigació. Disposa d’una guia d’usuari en anglès.
OmniGraffle
Diagrames, gràfics i wireframes per a Mac OS X. Permet disseny automàtic, assistit i manual. Disposa d’un manual en anglès.
OpenOffice Draw
Draw proporciona eines per crear gràfics i diagrames, des d’un esborrany ràpid fins a un pla complex. A la pàgina de guies d’usuari de l’OpenOffice hi ha un apartat amb guies completes per Draw.
Mind42
Mind42 és una aplicació en línia gratuïta, ràpida i simple per construir mapes mentals. A la seva web podem trobar una guia bàsica del seu ús.
Bubbl.us
Eina especialitzada en brainstorming. Es poden crear fàcilment mapes mentals de colors per imprimir o compartir amb altres. Gairebé no hi ha corba d’aprenentatge, però dins de la web tenen un botó d’ajuda per explicar alguns conceptes bàsics.

A més d’aquestes eines, podem consultar l’article on recopilen diferents eines per a la realització de mapes mentals, incloent una breu descripció de cada eina: