Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Site Diagrams: Mapping an Information Space

Article en anglès amb intersantes consells sobre la creació d’arbres de continguts o mapes de llocs web.

Accés al article:
Site Diagrams: Mapping an Information Space. Boxes and Arrows.