Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Guions

En aquest apartat podem trobar articles i tutorials relacionats amb l’escriptura de guions.


Eines recomanades

Celtx
Programari que combina l’escriptura de guions, planificació i guions gràfics. Entre els recursos d’aprenentatge disponibles, destaquem el Celtx support.
Final Draft
Programari per a MAC que facilita la la tasca d’escriure i donar format a un guió per complir amb les normes de presentació de guions establerts per les indústries de teatre, televisió i cinema.