Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Celtx – Articles i tutoriales

Pàgina amb nombrosos articles i videotutorials relacionats amb l’eina Celtx.

Accés a la pàgina:
110 Celtx Tutorials. FilmmakerIQ