Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Imatge bitmap

L’edició digital d’imatges es refereix al procés de crear, optimitzar, manipular o retocar imatges digitals, generalment gràfics rasteritzats.


Eines recomanades

Photoshop

Programari especialitzat en la creació, edició i retoc d’imatges.

GIMP

Programari lliure i gratuït d’edició d’imatges digitals en forma de mapa de bits, tant dibuixos com fotografies.Pàgina oficial

Krita

Krita és un editor d’imatges de mapa de bits amb funcions avançades de dibuix digital. Dissenyat per ser tant un programa per pintar com de retoc.

My Paint

MyPaint és un programari lliure per il·lustrar i dibuixar amb tauleta digitalitzadora. Té una interfície senzilla, on quasi bé totes les funcions de dibuix bàsic tenen assignat una combianció de tecles associada, el que fa que l’accés a les eines sigui molt ràpid.