Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Programari lliure que podem utilitzar com a substituts del paquet de la suite de Adobe

Podem utilitzar programari lliure com a substitut del paquet de la suite de Adobe, us recomanem aquests dos enllaços que fan una anàlisi d’aquestes eines, indicant les diverses alternatives que podem utilitzar:

Sens dubte un dels programes que és clarament una referència dins del programari lliure és GIMP, una eina per a edició gràfica que convé tenir molt en compte.

És un programa molt interessant i que recomanem conèixer.

Alguns d’aquests manuals poden resultar útils :

Un altre programa molt interessant per la seva qualitat és Inkscape, un editor de gràfics vectorials de codi obert semblant a Illustrator, Freehand o CorelDraw .

Alguns enllaços a manuals que poden ser molt útils per a l’aprenentatge d’aquest programa són:

I finalment recomanem Scribus com a programari de maquetació, una bona alternativa a InDesign i que a més està molt ben documentada. Podeu accedir a alguns bons manuals en els següents enllaços: