Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Dibuix vectorial

En un gràfic vectorial el que codifica la imatge és la informació numèrica de la seva geometria. Hi ha diverses maneres de codificar una imatge a partir de vectors. La més estesa entre els programes i els formats de fitxer de gràfics vectorials és la que es basa en les anomenades corbes de Bézier o, per extensió, objectes Bézier.

Treballarem amb imatges vectorials quan vulguem fer un tipus d’imatge que es pugui modificar o retocar fàcilment, bé perquè es necessiti una aplicació d’aquesta imatge en diverses mides o bé perquè interessi obtenir un arxiu de mida reduïda d’emmagatzemament. La flexibilitat de treball que permeten deriva de la independència dels seus objectes i la possibilitat de reproduir-les a qualsevol mida sense perdre qualitat.


Eines recomanades

Illustrator

Adobe Illustrator en un programari especialitzat en disseny gràfic i dibuix vectorial. Per aprendre en profunditat aquesta eina es pot consultar tot el material disponible en l’apartat de programari.

Inkscape

Editor de gràfics vectorials de codi obert amb capacitats semblants a Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X, i totalment compatible amb els estàndards XML, SVG i CSS.