Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Dibuix bàsic: Dexter

En aquest tutorial s’utilitzen les eines bàsiques de dibuix d’Illustrator, com ara el rectangle, l’el·lipse o la ploma, juntament amb les opcions que dóna el panell Buscatrazos per generar diferents interseccions entre les formes.

dexter-290x290

Accés al tutorial:
Beginner Tutorial: Create Dexter On Illustrator