Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Exportació de gràfics a diferents formats

Informació sobre exportació de gràfics a diferents formats,

Hi ha diversos paràmetres de resolució que influeixen en un document d’Illustrator.

  • El primer de tots està en “Efecto > ajustes de efectos de rasterizado de documento”
  • A “Edición > ajustes preestablecidos del acoplador de transparencias” s’introdueix la resolució dels objectes que en solapar-se exigeixen rasterització (convertir vectors a mapa de bits). Per exemple: una ombra paral·lela que cau damunt d’un text o d’un rectangle exigirà a l’hora d’imprimir que la part d’aquest text o rectangle afectada per l’ombra es converteixi a mapa de bits. En la finestra “Previsualizador del Acoplador” es pot veure els objectes que es veurien afectats i ajustar la resolució.
  • L’últim ajustament de resolució es fa des de la finestra d’impressió.

S’ha de tenir en compte que els arxius de vectors no tenen resolució. Són fórmules matemàtiques que creen formes, per tant la seva ampliació en el mateix document no afecta la resolució. És en el moment de la impressió d’aquest document quan s’han de modificar els valors de resolució. Els efectes raster o de mapa de bits també es rasteritzen en el moment de sortida del document.

D’altra banda s’ha de tenir en compte també, per no tenir problemes en l’exportació, que els materials de les imatges (mapa de bits) que s’utilitzin en la composició tinguin resolucions adequades. Per exemple, si s’utilitza una imatge amb baixa resolució, és possible que en el monitor, normalment amb resolució de 72 ppp, es vegi més o menys bé, però a l’imprimir es vegi malament, ja que s’utilitza, almenys 300 ppp.

Si la vostra composició està pensada per enviar a impremta, haureu de tenir en compte que normalment s’utilitza el tipus de color CMYK i que és habitual demanar que els dissenys tinguin uns mil·límetres de sagnat que varien segons la impremta (2 o 3 normalment).

Segueixen uns quants enllaços a diverses pàgines que poden ser interessants: