Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Infografies

La paraula infografia prové de les paraules informació + grafia . El que es tradueix en una representació visual de la informació, d’una manera esquemàtica, més dinàmica, atractiva i fàcil d’assimilar .

Segons la wikipedia la infografia és una representació visual dels mateixos textos, en la qual intervenen descripcions, narracions o interpretacions, presentades de manera gràfica normalment figurativa, que poden o no coincidir amb grafismes abstractes i/o sons .

Podem introduir-nos de manera senzilla en aquesta disciplina a través d’aquests enllaços :

Si voleu aprofundir una mica més us recomano una sèrie de 5 miniconferencias d’Alberto Cairo sobre “El Arte Funcional”.

Crear una bona infografia no és tan simple, cal un tema, organitzar les dades i representar-los d’una manera visual i interessant però que sigui comprensible i clar, transmetent exactament el que es vol dir. Aquí trobarem 10 consells per fer infografies que podeu seguir i d’una manera més resumida com fer una infografia 9 passos.

Abans de passar a l’acció vegem alguns exemples que serveixen d’inspiració:

Podem crear infografies a través de diverses eines online gratuïtes o bé a través de programes de disseny i manipulació de vectors com Inkscape o Illustrator.

  1. Eines online: PiktochartEasel.ly, Visual.ly, Infogr.am y Creatly.comentre d’altres, utilitzant els recursos disponibles i plantilles modificables:
  1. Programes vectorials com Adobe Illustrator utilitzant diferents eines com:

       Generació de gràfics:

       Extrusió i bisellat:

       Important mapes svg:

        Pinzells:

A internet també podem trobar plantilles i recursos gràfics vectorials, que podem descarregar i personalitzar per crear les nostres infografies simplificant el procés d’elaboració de gràfics: