Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Treballar amb tipografia a Ilustrator

Quan treballem amb textos a Illustrator hem de tenir en compte que podem crear tres tipus de text: text de punt, text d’àrea i text en un traçat.

  • El text de punt és una línia de text horitzontal o vertical que comença en el punt on es fa clic i s’expandeix a mesura que s’introdueixen caràcters. És útil per introduir poques paraules. Per obtenir més informació fer clic AQUÍ.
  • El text d’àrea o text de paràgraf utilitza els límits d’un objecte per controlar el flux de caràcters, quan el text arriba a un dels límits, s’ajusta automàticament a la forma de l’àrea. És útil per incloure un o diversos paràgrafs. Per obtenir més informació fer clic AQUÍ.
  • El text en un traçat flueix al llarg de la vora del traçat (obert o tancat), en la direcció en la qual s’hagin afegit els punts del traçat. Per obtenir més informació fer clic AQUÍ.

Una vegada tenim creat el text, per editar-lo l’hem de seleccionar. En aquest enllaç s’explica com fer-ho.

Per editar els caràcters seleccionats podem utilitzar el panell Carácter (Ventana > Texto > Carácter). Fer clic AQUÍ per obtenir més informació sobre aquest panell. Aquest panell ens permet modificar el següent:

Si volem modificar el format dels paràgrafs seleccionats, podem utilitzar el panell Párrafo (Ventana > Texto > Párrafo). Fer clic AQUÍ per obtenir més informació sobre aquest panell. Aquest panell ens permet modificar el següent:

Per definir les tabulacions d’un text podem utilitzar el panell Tabuladores (Ventana > Texto > Tabuladores). Per obtenir més informació sobre com treballar amb tabuladors fer clic AQUÍ.

Podem editar les característiques (mida, marges, columnes, etc) d’una àrea de text. AQUÍ trobareu més informació sobre l’administració d’una àrea de text.

Per transformar (girar, canviar escala, …) una àrea de text hem de tenir en compte que podem transformar text i quadre delimitador o només el quadre delimitador. En aquest enllaç trobareu informació sobre com fer-ho.

Per últim, també comentar que, en cas que ho necessitem, podem convertir un text en un traçat, de manera que es pugui editar com a un objecte gràfic. AQUÍ podeu trobar més informació al respecte.