Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Unitats amb Inkscape

Les unitats de mesura generals, per a traços i text que utilitza Inkscape per defecte es poden canviar.

Des de Fixer > Propietats del document (Majús+Ctrl+D) podem definir les unitats per defecte i les unitats de la mida de la pàgina.

L’opció General afecta les regles, per mesurar la distància entre punts, moure i transformar objectes, ajustar l’espai de la quadrícula i de les guies, i per crear formes.

A més, es pot canviar la unitat de mesura en introduir un valor en un quadre. Tenim les següents opcions: cm (Centímetres), ft (peus), in (polsades), m (metres), mm (milímetres), pc (piques), pt (punts) i px (pixeles) http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL_v15/html_es/Shapes-Rectangles.html