Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Vectorització de fotografies

Com vèiem en l’article anterior (Vectoritzar una imatge amb Illustrator), la vectorització d’imatges amb Illustrator ens obre un ampli ventall de possibilitats per realitzar les nostres creacions. No obstant això, hem de tenir en compte a l’hora de treballar amb aquesta eina la utilitat que li donarem. Per exemple, una imatge fotogràfica vectorizada no tindrà mai els detalls d’una fotografia, si volguéssim aquesta qualitat és millor fer servir directament una imatge en mapa de bits amb una compressió adequada.

Dit això, una fotografia vectorizada ens obre un món de possibilitats a l’hora de treballar la nostra creativitat, podem realitzar un gran nombre de transformacions per fer composicions molt interessants.

Alguns exemples podeu veure en els següents enllaços:

Més exemples: