Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Vectoritzar mapes de bits amb Inkscape

En alguns casos determinats ens pot interessar convertir mapes de bits a imatges vectorials.  No és una tasca senzilla i tindrem més bons resultats amb imatges en blanc i negre compostes per línies que amb serigrafies en color escanejades. A vegades, doncs serà convenient preparar les imatges prèviament amb altres aplicacions.

En acabar la vectorització  es pot reduir el número de nodes creats (perdent resolució) i així aconseguir un arxiu més lleuger.

Teniu una guia bastant complerta de com aconseguir-ho a:

També us deixo un video que pot ser del vostre interès: