Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Presentacions

Si volem mostrar una idea o un treball de manera didàctica, una bona manera de fer-ho és mitjançant presentacions digitals. En aquest apartat explorarem les diferents opcions que tenim tant per crear presentacions com per compartir-les.


Eines recomanades

A més de les eines bàsiques per fer presentacions, com PowerPoint, Keynote, OpenOffice Impress, etc., Recomanem les següents eines:

Prezi
Presentacions visuals i dinàmiques. Disposa d’una pàgina amb vídeos per al aprenentatge de Prezi Classic  i Prezi Next.
SlideShare
Plataforma per compartir presentacions amb suport per a una gran varietat de formats (Powerpoint, Keynote, OpenOffice Impress, etc). Encara que el seu ús és molt senzill, tenen una pàgina d’ajuda.