Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Eines de disseny Multimèdia

Prototipat

Qué s’enten per prototipat?

La confecció d’un prototip és la creació d’un model d’allò que es vol acabar dissenyant. Tant pot ser quelcom virtual (una web, una APP,…) com físic (un moble, un cotxe,…).

Els prototips serveixen tant per visualitzar tot allò que s’ha extret en fases d’investigació amb usuaris com per contrastar la proposta amb l’equip que l’ha d’acabar de desenvolupar (dissenyadors, maquetadors, programadors,…) i amb l’usuari que l’ha d’utilitzar.

Això genera una de les característiques més destacades d’aquesta fase de prototipat: la iteració. Per naturalesa, ha de ser una fase iterativa, que proposi, reculli feedback, replantegi i torni a proposar. Un cercle que ha de dur, amb més o menys rapidesa, al màxim nivell d’excel·lència abans el producte o servei no es desenvolupi.

Ara bé, tenir un producte final enllestit no significa deixar d’iterar. Una de les claus en l’èxit d’un producte o servei és la millora contínua, adaptant-se als canvis de l’usuari al llarg del temps. I, en això, el prototipat sempre és un gran aliat.

Tipologies de prototips

Un prototip pot tenir diferents nivells d’acabat i concreció de proposta. Així, ens trobem amb:

  • Esbossos. Primer de tot, cal pensar o dibuixar a grans trets allò que s’ha extret en fases d’investigació amb usuaris o d’anàlitica de dades d’ús. Només es mostren els grans traços de per on haurà d’anar la proposta.
  • Prototips de baixa fidelitat. S’evoluciona l’esbós ja amb una proposta visual on s’identifiquen les zones i elements que tindrà el producte o servei. Però encara no es presta gaire atenció en el format visual o en les interaccions que tindrà el prototip.
  • Prototips d’alta fidelitat. El detall ja és molt més gran, sempre en funció del temps i pressupost que es tingui per tirar-lo endavant. Els elements visuals, sense ser del tot el disseny final, s’hi aproximen molt. I les interaccions que pot fer l’usuari simulen gairebé del tot les que tindrà en el producte final. En casos de productes o serveis web/APP fins i tot seria navegable, com si es tractés ja de la web o APP final.

Del prototip d’alta fidelitat enllestit, se’n pot dir directament Prototip o Maqueta final. Tot i que el concepte final, com hem dit més amunt, no seria del tot encertat donat el caràcter iteratiu del procés de millora continuada.

És bo comentar que, el terme “maqueta”, en certs equips es sol utilitzar per denominar no el prototip sinó el codi html d’una pàgina web.