Grau Multimèdia – UOC Universitat Oberta de Catalunya
Realitat Virtual Grau Multimèdia – UOC

Guió i principi d’especificitat

Jaume Ferrer

Autor: Narcís Parés i Roc Parés (investigadors en realitat virtual i sistemes interactius, i professors de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona)

Descripció: Si allò que hem elaborat es resol més bé amb un altre mitjà que no pas amb realitat virtual hem fallat en el procés de presa de decisions i, en conseqüència, hem mancat al principi d’especificitat. L’aplicació d’aquest i d’altres principis resulta clau a l’hora de guionar un disseny d’interacció en una aplicació de realitat virtual. Aquest text forma part del Material didàctic de l’assignatura de Realitat Virtual del Grau de Multimèdia de la UOC.

Idioma: Català

http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00150715/web/main/m7/v1_11.html

Leave a Reply