Grau Multimèdia – UOC Universitat Oberta de Catalunya
Realitat Virtual Grau Multimèdia – UOC

Autor: Jaume Ferrer

Darrers articles

 • inForm: Dynamic Shape Display

  Autor: Tangible Media Group (MIT Media Lab) Descripció: inForm és una pantalla de forma dinàmica que pot representar contingut 3D físicament, de manera que els usuaris poden interactuar amb la informació digital d’una manera tangible. També pot interactuar amb el món físic al seu voltant, per exemple, els objectes en moviment en la superfície de […]

 • Intel Galileo

  Intel treu al mercat una placa anomenada Galileo, la primera placa amb arquitectura Intel fruit de la col·laboració amb Arduino. Aquesta placa permet interconnectar-se amb plaques Arduino i ser programada des de l’entorn Arduino. Característiques de la nova placa explicades per l’equip d’Arduino: Idioma: anglès http://arduino.cc/en/ArduinoCertified/IntelGalileo The Makers Project: vídeo d’exemple d’ús de la placa […]

 • Interacció 3D tangible amb Arduino i Blender

  Presentem dos exemples de control d’objectes 3D mitjançant interfícies tangibles. Ambdós es basen en una combinació de maquinari i programari lliure: Arduino, Processing i Blender. És important tenir en compte que a més de coneixements de Processing i Arduino cal estar familiaritzat mínimament amb l’entorn 3D de Blender i amb la seva API per a […]

 • Més enllà de la simulació com a substitució: de la realitat mixta als ego-shots

  Autors: Jordi Alberich Pascual (Profesor de Comunicación audiovisual y publicidad  a la Universidad de Granada) i Gemma San Cornelio Esquerdo (professora de Ciències de la informació i la comunicació a la UOC) Descripció: La formulació dominant de les teories de la simulació als anys vuitanta i noranta del segle passat (Baudrillard, Lévy i altres) proposava […]

 • Amb les xarxes d’informació els edificis adquireixen un cert sistema nerviós

  Al 2004 Pau Alsina entrevistà a William J. Mitchell per a la publicació Artnodes. Al llarg de l’entrevista es qüestiona el paper de l’arquitectura, la construcció física del món, en el context de redefinició de la construcció de la realitat en un moment on les tecnologies interactives ja estan plenament integrades en la comunicació entre […]

 • Visió artificial amb OpenCV per a Processing

  OpenCV és una llibreria de visió artificial multiplataforma orientada principalment a processar imatge a temps real. Permet usar una càmera com a sensor  i extreure informació de les imatges processades en combinació amb diversos llenguatges com C++ o Java. OpenCV Java and Processing Library (funcions bàsiques): http://ubaa.net/shared/processing/opencv/ Open CV for Processing (amb més funcionalitats): https://github.com/atduskgreg/opencv-processing

 • Realitat Augmentada amb NyARToolkit

    NyARToolkit és una classe de Realitat Augmentada visual derivada de l’ARToolKit-2.72.1. Aquesta llibreria proporciona una API per a la realitat Augmentada Visual. Funciona sobre diferents plataformes: Java, C o Acrionscript3. I disposa d’alguns projectes derivats per a Flash, Silverlight, Processing i Android. Llibreria: Idioma: Anglès NyARToolkit per a Processing: http://nyatla.jp/nyartoolkit/wp/?page_id=357 Tutorial: Autor: J. B. […]

 • Usant Arduino per a interacció tangible persona-ordinador

  Autor: Fabio Varesano Descripció: “Using Arduino for Tangible Human Computer Interaction” és la tesi de màster de l’estudiant Fabio Varesano centrada en el desenvolupament d’interfícies físiques basades en Arduino. Es pot accedir al document sencer sota una llicència Creative Commons BY-SA. Idioma: Anglès http://www.varesano.net/blog/fabio/my-mos-thesis-using-arduino-tangible-human-computer-interaction

 • RUIS: Reality-based User Interface System

  RUIS és una plataforma per a Unity3D i Processing que permet el desenvolupament d’aplicacions 3D immersives on dispositius com Kinect, PlayStation Move i sistemes de visualització 3D són usats conjuntament fent possible la creació de noves interfícies d’usuari 3D. Autors: Tuukka Takala i Roberto Pugliese Idioma: Anglès Explicació general: http://blog.ruisystem.net/about/ Vídeo explicatiu del concepte: http://www.youtube.com/watch?v=LZWnGo_IsDw

 • Què és la internet de les coses?

  Autor: Jonathan Strickland Descripció: Quines implicacions tindrà en el futur l’existència d’una previsible xarxa de dispositius inteconnectats que coneixeran el nostre estat a temps real a través de sensors i s’anticiparan a les nostres necessitats mitjançant algorismes destinats a veure, aprendre i preveure? Idioma: Anglès What is The Internet of Things?