Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

2. Cibercultura, Piere Levy

Ferran Adell

Seguint amb el concepte de la cibercultura, és important atendre a la aportació de Pierre Lévy.

Lévy va escriure aquest llibre com a informe per a la Comissió Europea per a tractar la influència cultural dels nous mitjans digitals, per a definir el que anomenem Cibercultura. Usem aquest terme per a designar la cultura pròpia de les societats en les que les tecnologies digitals participen de forma decisiva en la configuració de les diferents formes d’organització, administració, creació i producció socials.

Lévy parteix, per tant, d’una idea de cultura àmplia, que inclou no només els elements simbòlics: idees, representacions, valors, etc. sinó també les tècniques, els artefactes i els entorns materials. La cibercutura es desenvolupa amb el creixement del ciberespai i, alhora, aquest creixement depèn de la ampliació i evolució de les xarxes d’ordinadors i els altres artefactes digitals.

Donada l’època en la què es va escriure aquest llibre, la seva introducció significa un gran punt de partida per entendre l’entorn actual i l’evolució dels mitjans en relació amb la cultura actual.

https://books.google.es/books?id=bn7Vf5dvbbYC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false

Ferran Adell es especialista y docente en Tecnología y Sociedad. Estudió Filosofía y realizó un Máster sobre Filosofía contemporánea enfocado a la comprensión de la sociedad actual. Sus temas centrales...