Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

Benvinguts

La tesis principal d’aquest article queda definida per l’autor de la forma següent:

El objetivo de este texto es doble. O dicho más académicamente, contiene dos tesis:

 1. A la hora de definir el arte digital, la tecnología es mucho menos importante de lo que podría parecer a primera vista. 
 1. Además de ser un modelo estético, la creación colectiva es, sobre todo un posicionamiento ético en relación a la función de internet en el desarrollo y distribución de la cultura. 

Principalment és un article sobre art digital, però les tesis que presenten es poden extrapolar a la majoria d’àmbits de la cultura digital i dels nous mitjans interactius. La tecnologia digital genera un nou espai de convivència i relació social que moltes vegades s’associa directament a una necessitat tècnica, lluny de ser real aquesta associació és, directament, un posicionament ideològic, les noves tecnologies, les noves eines, no són essencials sinó que prenen una essència o una altre en funció de l’ús, l’entorn, la vertebració que se’n faci.

Per tant, si Internet no és essencial, si respon a un posicionament ideològic, la vertebració de les noves tecnologies ha d’atendre al component social, ètic, polític, etc. per a comprendre l’esdevenir dels mitjans interactius i el seu desenvolupament cultural.

La tecnologia és l’eina que permet una evolució de la creació col·lectiva, però els protagonistes són els individus i la seva intenció de treballar en comú. El que permeten els nous mitjans interactius és destruir part de les limitacions físiques de l’entorn analògic, donant lloc a un nou entorn de creació amb moltes més potencialitats col·laboratives.

El que ens planteja aquest article és que és l’ús cultural d’una tecnologia, d’un gadget, d’un nou dispositiu, etc. el que determinarà la seva significació final i la seva utilitat real.

http://www.ub.edu/imarte/investigacions/estudis-teorics/david-casacuberta/cada-hombre-un-artista/

http://www.danielandujar.org/2005/09/22/cada-hombre-un-artista/

 

Darrers articles

 • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

  Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

 • 2. Cibercultura, Piere Levy

  Seguint amb el concepte de la cibercultura, és important atendre a la aportació de Pierre Lévy. Lévy va escriure aquest llibre com a informe per a la Comissió Europea per a tractar la influència cultural dels nous mitjans digitals, per a definir el que anomenem Cibercultura. Usem aquest terme per a designar la cultura pròpia […]

 • 3. Cultura Libre, Lawrence Lessig

  Cultura Libre de Lawrence Lessig és un dels llibres més importants per entendre la problemàtica generada a l’entorn dels drets d’autor, la propietat intel·lectual i la seva relació amb el control i el fre a la creativitat i la cultura. L’acostament és força tècnic, en alguns punts, filosòfic en d’altres però assenta una teoria bàsica […]