Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

Benvinguts

Autor: Alfons Cornella

Descripció: Aquest article de l’any 1996 és el primer moment en què Cornella usa el terme Infoxicació per a referir-se a l’excés d’informació que un usuari rep de a xarxa i la falta d’encert a l’hora d’oferir resultats de cerca adequats. Tot i que les coses han canviat molt al llarg dels últims anys,  i els cercadors són avui en dia una eina molt més fina i curosa a l’hora d’oferir resultats, és un article ideal per a compendre fenòmens com l’spam, la publicitat no desitjada, els popups i la seva vocació intrusiva i la importància d’entendre la gestió de la informacio que un consumeix com una tasca de vital importància per a un dia a dia digital.

http://www.infonomia.com/pdf/1996_12_16_extranet.187.infoxicacion.pdf

 

Darrers articles

  • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

    Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

  • 2. Cibercultura, Piere Levy

    Seguint amb el concepte de la cibercultura, és important atendre a la aportació de Pierre Lévy. Lévy va escriure aquest llibre com a informe per a la Comissió Europea per a tractar la influència cultural dels nous mitjans digitals, per a definir el que anomenem Cibercultura. Usem aquest terme per a designar la cultura pròpia […]

  • 3. Cultura Libre, Lawrence Lessig

    Cultura Libre de Lawrence Lessig és un dels llibres més importants per entendre la problemàtica generada a l’entorn dels drets d’autor, la propietat intel·lectual i la seva relació amb el control i el fre a la creativitat i la cultura. L’acostament és força tècnic, en alguns punts, filosòfic en d’altres però assenta una teoria bàsica […]