Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD Universitat Oberta de Catalunya
Realitat mixta Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD


Darrers articles

 • Realitat i virtualitat

  L’expressió realitat mixta és usada des dels seus inicis per a definir contextos d’interacció on es combinen el que anomenem «realitat» i el que anomenem «virtualitat». Però què és la realitat i què és la virtualitat? És difícil donar-ne una definició unívoca, perquè el llenguatge, el pensament i l’experiència sovint ens duen a conclusions aparentment […]

 • El continu de la realitat mixta

  Considerem aquestes tres escenes: Escena 1. Una nena que camina per una plaça sosté un telèfon mòbil a la mà i mou el braç a un costat i a l’altre sense deixar de mirar la pantalla, que li va mostrant el carrer davant seu vist des del punt de vista de la càmera. No està […]

 • SLAM

  L’SLAM [1] (simultaneous localization and mapping) és una tècnica vinculada a la visió artificial que permet a un sistema digital disposar d’informació sobre l’espai i posicionar-hi punts que després poden ser usats per a localitzar objectes virtuals de forma consistent amb l’espai físic. En serien exemples ARkit [2] i ARcore [3], i representa un canvi […]

 • Interfícies futures?

  És un fet que actualment molts actes quotidians ja són mitjançats per la pantalla dels nostres dispositius mòbils. Resulta fàcil imaginar els avantatges que la realitat mixta podria proporcionar en moltes de les tasques que ja duem a terme en el dia a dia si existís una forma de poder experimentar aquesta realitat d’una manera […]

 • Programari

  El programari vinculat al continu de la realitat mixta ha experimentat en els darrers anys una explosió de novetats amb l’aparició constant de noves aplicacions. Enumerarem aquí breument algunes eines que poden resultar útils durant el procés de disseny i de producció: OSVR: plataforma oberta per a treballar amb diferents dispositius amb llicència MIT [1]. […]