Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Benvinguts

Aquest és un espai web amb materials de les assignatures sobre disseny d’interfícies del Grau de Multimèdia i del Màster en Aplicacions Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya.

Conté diferents recursos (enllaços a webs, blogs, eines, explicacions més específiques…) relacionats amb els continguts de diferents assignatures. En elles es desenvolupa la capacitat per dissenyar interfícies d’acord amb els criteris i orientacions proposats pel Disseny Centrat en l’Usuari a través de la creació dels recursos conceptuals, creatius i tècnics adequats a cada interfície. A més, es practica la presa de decisions en relació amb el disseny d’interfícies tenin en compte amb les pautes dels diferents nivells d’accessibilitat i la informació obtinguda a través de sistemes d’avaluació. Al mateix temps, es desenvolupa la capacitat d’anàlisi i justificació d’interfícies de disseny propi o aliè.

En aquest espai també hi podeu trobar alguns treballs realitzats pels estudiants.Algunes d’aquestes experiències docents també han estat publicades a la revista Mosaic, la revista de l’àmbit multimèdia de la UOC.

Darrers articles