Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Disseny emocional

Donald Norman (2003) descriu la importància que tenen les emocions en el sistema cognitiu. És a dir, que els estats afectius de l’usuari influeixen directament en la resolució d’un problema o interacció, ja que les emocions afecten la capacitat d’atenció i memorització, rendiment de l’usuari i valoració final del producte amb el qual interactuen.
Per exemple:

  • Les emocions negatives (perill, ansietat, etc.) fan que el processament mental focalitzi l’atenció en un objecte o situació amb l’objectiu d’aconseguir-ne la solució.
  • Les emocions positives fan que la ment ampliï el seu focus d’atenció, la curiositat, la creativitat i milloren el procés d’aprenentatge.
  • Els objectes atractius produeixen sensacions positives, la qual cosa fa que l’usuari actuï de manera més creativa i trobi més senzill usar-los.

En aquest sentit us adjuntem la presentació de Donald Norman: 3 ways good design makes you happy.