Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Interacció persona-ordinador

La interacció persona-ordinador (HCI, human-computer interaction) es pot definir com “la disciplina relativa al disseny, avaluació i implementació de sistemes interactius per a ús humà, amb l’estudi dels fenòmens que els envolten” (ACM SIGCHI). L’objectiu és proporcionar les bases teòriques, metodològiques i pràctiques per al disseny i avaluació de productes interactius per tal que es puguin utilitzar de manera eficient, eficaç, segura i satisfactòria.

El desenvolupament de sistemes interactius s’ha d’acompanyar d’un coneixement de la conducta humana i de la funcionalitat d’aquests sistemes, tant el comportament emocional com el racional, en el qual s’inclou la memòria i el procés d’aprenentatge.