Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Test amb usuaris

El test amb usuaris s’acostuma a dur a terme en un laboratori en el qual hi hagi un ordinador o un dispositiu mòbil per fer la prova, i sense interferències externes o sorolls imprevistos. També es pot realitzar en el context habitual de l’usuari (en realitat aquesta és l’opció més recomanable, en cas que hi hagi oportunitat).

Exemple de realització d’un test amb usuaris:

Tanmateix, és bo realitzar test amb usuaris des de les primeres fases de disseny, i per tant es poden realitzar també tests prescindint de suports digitals. En les etapes inicials, el test es pot portar a terme sobre paper, de manera que l’usuari indica què faria per portar a terme les tasques proposades, i l’avaluador li mostra una pàgina o altra, segons correspongui.

És recomanable no tenir menys de 5 participants, que haurien de correspondre a un perfil semblant al dels usuaris target de l’aplicació (és a dir, que responguin al perfil de les persones definides en l’etapa d’anàlisi).

Cada participant fa la prova per separat, acompanyat per un observador. Poden assistir com a observadors altres membres de l’equip de disseny i desenvolupament, tot i que és recomanable que romanguin en una habitació diferent per no influir l’usuari.

L’avaluador ha d’estar atent no només al que l’usuari diu, sinó també a les seves expressions i gestos. Per això resulta molt útil disposar d’una càmera que gravi la sessió, amb consentiment previ de l’usuari. També es pot utilizar software especialitzat (per exemple, Morae), que enregistri tant les expresions facials de l’usuari, com els seus comentaris i el moviment del cursor.

L’avaluador dirigeix ​​la prova mitjançant un guió que especifica quines tasques ha de realitzar el participant.

Les tasques derivaran dels escenaris definits en l’etapa d’anàlisi, i es prioritzaran aquelles que siguin susceptibles d’ocasionar problemes d’usabilitat, o aquelles sobre les que el dissenyador tingui dubtes sobre si ha triat la solució més addient.

No és imprescindible seguir estrictament el guió establert; l’avaluador pot plantejar noves tasques si detecta que l’usuari pot tenir problemes amb alguna qüestió específica.

Pautes per a la realització d’un test amb usuaris

  • És important establir un ambient còmode per al participant. Se li ha d’explicar que no s’estan avaluant les seves capacitats, sinó el disseny de l’aplicació.
  • S’explicarà a l’usuari l’estructura de la sessió (fases, durada prevista, etc.).
  • L’avaluador no ha d’explicar les característiques de l’aplicació, ja que un dels objectius del test és comprovar si el disseny és eficaç i fàcil de comprendre.
  • Es garantirà l’anonimat de l’usuari. S’indicarà a l’usuari que el seu nom no figurarà en el registre del test, és a dir, que es preserva la seva identitat.
  • Cal animar l’usuari perquè expressi en veu alta qualsevol pensament, opinió, dubte, etc. Les emocions han de fer-se evidents.
  • Per no esbiaixar resultats , l’observador no ajudarà l’usuari a solucionar problemes d’ús de la interfície: la seva funció és simplement la d’observador silenciós.

Enllaços recomanats:

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/test_usuarios.htm

– Exemple de protocol de test amb usuaris: http://wiki.fluidproject.org/display/fluid/(Floe)+Universal+Subtitles+user+testing+protocol