Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Benchmarking

Per benchmarking s’entén en general l’estudi comparatiu de la competència. En el cas del disseny d’interfícies, per tant, serà d’altres llocs web, aplicacions interactives, etc., segons quin sigui el cas. Es tracta d’una eina que resulta molt útil per a analitzar quina és l’experiència de l’usuari en altres casos, veure debilitats i fortaleses, observar bones pràctiques i detectar necessitats no cobertes.

El benchmarking pot desenvolupar-se de maneres molt diverses. Generalment inclou la realització de tasques per part de participants en els llocs comparats, i la valoració de determinats paràmetres.

Alguns exemples de benchmarking

US / UK Clothing e-Comerce (2010)

Informe realitzat per Syntagma sobre els sis principals llocs de comerç electrònic de moda dels Estats Units i del Regne Unit (és a dir, dotze en total). Aquest benchmarking inclou indicadors relatius a set conceptes i sis eines:

 • Contingut
 • Disseny visual
 • Navegació
 • Fidelització
 • Accessibilitat
 • Confiança
 • Persuasió
 • Cistell de la compra
 • Cerca
 • Selecció
 • Confirmació de compra
 • Gestió de compte personal
 • Ajuda en línia

Media Player Comparative Analysis (2009)

Benchmarking realitzat en el marc del projecte Matterhorn per a analitzar les eines de visualització de mitjans (vídeos, presentacions, etc.) més esteses del mercat.

En aquest cas no hi va haver participants, sinó que l’anàlisi la va fer el mateix equip de disseny d’experiència d’usuari, que va avaluar les eines d’acord amb uns paràmetres.