Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Especificacions tècniques de disseny per a web

WebFonts

El format web open font (WOFF) és un format de fonts tipogràfiques, orientat a utilitzar-lo en llocs web. Es va desenvolupar el 2009, com a resultat d’un procés d’estandardització de l’ús de fonts, seguint una recomanació del World Wide Web Consortium (W3C). L’objectiu del W3C és que WOFF es converteixi en el format únic i interoperatiu per a tots els navegadors web.

El format WOFF també es coneix popularment com a WebFonts.

La pàgina de FontShop dedicada a les WebFonts explica molt clarament les característiques d’aquest format. A continuació s’ofereix un extracte del contingut, encara que es recomana llegir-lo tot:

La majoria de fonts s’havien dissenyat fins al moment per a entorns d’impressió, o per a incloure-les en una imatge o en un PDF. Les WebFonts, en canvi, estan optimitzades per a usar-les en pàgines web, utilitzant la regla CSS @ font-face. Mitjançant aquesta regla, les fonts són enllaçades a la pàgina web i són descarregades pels navegadors, de manera que qualsevol que visita la pàgina pot veure les fonts declarades pel dissenyador de la pàgina. Això significa que el lloc web pot mostrar text indexable, editable, escalable i dinàmic, en una font diferent de les web segures en què els dissenyadors webs han hagut de basar-se durant anys.

Lectures recomanades:


CSS3

Els fulls d’estil en cascada (cascading style sheets– CSS) són un format aprovat pel World Wide Web Consortium (W3C), que treballa amb documents HTML utilitzant una sintaxi senzilla i diverses propietats d’estil.

Fins ara, s’havien desenvolupat les versions CSS1 i CSS2, però al principi del 2010 apareix CSS3, que permet incorporar propietats de format més sofisticades que les anteriors i que el dissenyador web disposi de més flexibilitat en preparar la interfície gràfica d’un lloc web.

Algunes de les característiques més destacades de CSS3 són les següents:

  • Cantonades arrodonides.
  • Fons amb nous atributs (per exemple, amb degradats).
  • Generació d’efectes d’ombra.
  • Màscares per a imatges, directament especificades des de CSS.
  • Pàgines amb múltiples columnes de contingut.
  • Configuració més detallada de les característiques del text.
  • Control del grau d’opacitat dels elements.

La majoria de navegadors suporten CSS3.

Lectures recomanades: