Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Gestió d’un projecte de disseny

Els llocs web a gran escala requereixen grups d’especialistes per a dissenyar i desenvolupar el producte amb èxit. Desenvolupar un lloc completament nou requereix el suport de diversos equips, i això pot ser difícil, especialment perquè els equips poden estar treballant amb diferents mètodes.

Aquest estudi de cas mostra com l’equip d’experiència d’usuari de ComputerWeekly es va integrar amb un grup de desenvolupament, seguint un model de gestió àgil. D’altra banda és molt significatiu sobre els perfils implicats en un projecte d’aquest tipus i les interaccions que s’estableixen entre ells.

Més informació