Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Tipus de prototips

En funció del grau de compleció o fidelitat amb el disseny final, podem distingir entre prototips de baixa, mitjana o alta fidelitat.

Les representacions de baixa fidelitat es denominen wireframes. El seu contingut sol limitar-se a respondre a tres preguntes bàsiques:

  • Els grups principals de contingut (què?)
  • L’estructura de la informació (on?)
  • La descripció i visualització bàsica de la interacció entre l’usuari i la interfície (com?)

Els prototips, que sovint es confonen amb els wireframes, són representacions de fidelitat entre mitjana i alta del producte final, i simulen la interacció de la interfície d’usuari. Per tant, un prototip ha de permetre a l’usuari:

  • Experimentar el contingut i les interaccions amb la interfície.
  • Provar les interaccions principals d’una manera similar al producte final.

Finalment, una maqueta (o mock-up) és una representació estàtica de fidelitat entre mitjana i alta del disseny de la interfície. Sovint es tracta d’una maqueta del disseny visual del projecte. Una bona maqueta:

  • Representa l’estructura de la informació, visualitza el contingut i mostra les funcions bàsiques d’una manera estàtica.
  • Anima a revisar la part visual del projecte.

Les maquetes també solen confondre’s amb els wireframes a causa de la terminologia que empren les empreses de programari dedicat al prototipatge.

Aquí teniu un article que clarifica aquests conceptes: Sketchs, mockups, wireframes i prototips.

Enllaços relacionats:
Paper-in-screen Prototyping.
Prototips i wireframes en el disseny d’interacció.
54 amazing wireframing tools and apps .
– 20 excellent wireframing tools for mobile.