Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Perfils professionals al voltant del concepte d’interfície

Els perfils professionals que existeixen al voltant del concepte d’interfície són molt variats en dos sentits:

  • Per les tasques que duen a terme, que inclouen un ampli ventall, des de la investigació i anàlisi de requisits, fins al disseny visual, passant per l’arquitectura de la informació o el disseny d’interacció, entre altres.
  • Per la formació que tenen, ja que poden procedir d’àmbits tan diversos com la biblioteconomia, el periodisme, la psicologia, el disseny o la comunicació audiovisual, per esmentar-ne alguns exemples.

Tot i que la implicació d’uns professionals o uns altres en el disseny de la interfície depèn de cada projecte, els principals perfils associats a aquest àmbit són:

  • Arquitecte de la informació: determina l’organització dels continguts de l’aplicació.
  • Dissenyador d’interacció: dissenya l’aspecte funcional de l’aplicació, tant general (flux d’accions), com detallat (comportament dels diferents elements d’interacció).
  • Dissenyador gràfic: determina l’aspecte visual de l’aplicació, en coherència amb l’objectiu comunicatiu que té. També en aquest cas treballa en l’àmbit general (línia gràfica) com de detall (desenvolupament dels detalls gràfics de cadascun dels elements de l’aplicació).
  • Expert en usabilitat: intervé en diverses fases del procés de disseny i de desenvolupament per garantir que l’aplicació respecta les pautes d’usabilitat. S’encarrega de dissenyar, executar i analitzar els resultats de les avaluacions d’usabilitat.

Depenent de les característiques de cada projecte, aquestes tasques poden ser assumides per diferents especialistes, per un de sol, o bé complementar-se amb perfils addicionals. Per exemple, si cap dels perfils mencionats anteriorment té coneixements sobre accessibilitat, és bo incorporar un especialista en aquest àmbit.

La UPA (Usability Professionals Association) dedica un dels apartats del seu web als perfils professionals associats a la usabilitat, i que per extensió, estan relacionats també amb el disseny d’interfícies: What is a Usability Professional. Es recomana la lectura d’aquesta pàgina, així com l’observació en detall del gràfic que il·lustra clarament la multidisciplinarietat, fruit de la confluència d’experts de diferents orígens formatius, que col·laboren en diferents tasques.

Un exemple pràctic de la varietat de perfils implicats en un projecte de disseny d’interfícies, el trobem en l’article “Case study of agile and UCD working together“, en el qual s’expliquen de manera molt il·lustrativa les diferents etapes d’un projecte d’aquest tipus i es detalla com l’equip humà es distribueix les tasques.