Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Benvinguts

Mostra de treballs d'estudiants de ILLV

Mostra de treballs d’estudiants de ILLV

Benvinguts a l’espai de recursos web de l’assignatura d’Imatge i Llenguatge Visual del Grau Multimèdia Aquesta és una assignatura d’aprofundiment en qüestions relacionades amb l’àrea de disseny i comunicació gràfica on ens centrarem principalment en les imatges com a llenguatge, l’escriptura i la tipografia, els aspectes culturals de l’ús del color, el disseny d’informació i la identitat visual. A més es repassaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges estudiat en altres assignatures del Grau. En aquest blog trobareu material complementari de l’assignatura distribuït en diferents apartats per facilitar la recerca. Hi ha enllaços a llocs webs, blogs i pàgines amb referències afins als coneixements que s’expliquen en el transcurs de l’assignatura. També hi ha un apartat que ens mostra l’actualitat en el món del disseny gràfic i multimèdia.

Darrers articles

  • No disparis al text. Bala o punt volat

    Entre la col·lecció de caràcters d’una font tipogràfica, a més del punt com a signe de puntuació que tanca les frases i dels punts suspensius, hi ha dos punts més: el punt volat i la bala. Tots dos són punts que queden situats per sobre de la línia de base, cap a la meitat de […]

  • Ortotipografia i convencions d’ús d’estils tipogràfics

    La majoria de famílies tipogràfiques tenen variants formals, conegudes habitualment com a «estils», que es distribueixen en diferents fonts. Dins de la família les variants conserven una línia general de formes i proporcions que fa que es puguin combinar de manera coherent. Aquests estils, com ho poden ser l’ús de majúscules, minúscules, versaletes o cometes, […]

  • Ortotipografia de majúscules, minúscules i versaletes

    Majúscules i minúscules són variants tipogràfiques (Marín, 2013, 2.1.4, p. 60) dins d’una mateixa font. Havien estat originàriament, en època romana i carolíngia, sistemes d’escriptura separats. Però la seva combinació, que s’inicià al segle ix, ha ampliat les possibilitats de l’escriptura per a comunicar millor, per a ser més llegible i per a distingir els […]