Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Cultura i color

L’origen del codi vermell-verd per prohibició-permís

Un estudiant, Francisco Cernadas, estira del fil per aportar més informació sobre l’origen de la convenció que dóna significats oposats al vermell i al verd en la senyalització: Cultura i Color: William Evans, el semàfor i el seu origen.

Esquema dels llums de posició d’un vaixell. Trex2001 – CC-by-sa 3.0 – 2011 Font: Wikimedia Commons

 

Entrevistes a en Neil Harbisson.

neil-harbison

Crec que després de mirar aquests vídeos es poden presentar moltes reflexions interessants sobre com percebem els colors.

Color i infografia

un bon exemple que combina les dues temàtiques que veurem en aquesta unitat: color i infografia. Es un ennllaç a una infografia per entendre la psicologia del color i així poder apreciar millor els dissenys i entendre la raó perquè algunes coses d’ús quotidià comparteixen el mateix color.Serveixen tant per entendre l’us del color com per veure com es realitza amb una infografia.

http://www.webpagefx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic/

Bibliografia

Lectures i material de consulta opcional sobre el color:

  • Heller, Eva (2009). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili. [es]
  • Pastoureau, Michael (2009) Diccionario de los colores(ed. Original 2007) Barcelona : Paidos Iberica [es]
  • Michael Pastoureau i Dominique Simonnet (2006) Breve historia de los colores(ed. Original 2006) Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. [es]
  • Michael Pastoureau (2010) Azul: historia de un color(ed. Original 2000). Barcelona: Paidos Iberica. [es]
  • Michael Pastoureau (2009) Negro: historia de un color (ed. Original 2008). Madrid: 451 editores. [es]
  • John Gage (1997) Color y cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción (ed. Original 1993) Madrid: Siruela[es]
  • Ball, Philip (2003) La invención del color (ed.original 2001). Madrid: Turner Publicaciones/Fondo de Cultura Económica. [es]
  • Saunders, Barbara A. C. i van Brakel, J. (1997) “Are there nontrivial constraints on colour categorization?” Behavioral and Brain Sciences (núm. 20, pàg. 167-228) [preprint disponible en línia] <http://www.blutner.de/color/Sauners_Brakel.htm> [en]