Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Propietat intel·lectual

A continuació es presenten una sèrie de continguts relacionats amb la propietat intel·lectual, drets d’autor, llicències obertes i lliures, etc. que podeu llegir seguits per familiaritzar-vos amb aquesta qüestió o podeu consultar puntualment per resoldre dubtes concrets relacionats amb els continguts de l’assignatura o amb el treball en les pràctiques. Aquests continguts són transversals als estudis de Grau.

Continguts sobre propietat intel·lectual a la web d’ILLV

Lectures complementaries

 

cc