Asignatura del Graduado Multimedia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Medios Interactivos Asignatura del Graduado Multimedia de la UOC

Bienvenidos

Autor:  Pau Alsina

Descripció: En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions entre l’art i la informàtica oferint una panoràmica de l’art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. D’aquesta manera s’introdueixen conceptes clau i exemples significatius de pràctiques artístiques que exemplifiquen les interseccions de les arts amb el programari, Internet, la realitat virtual, la intel · ligència artificial o la vida artificial, enteses aquestes com algunes de les tecnologies i camps d’estudi més destacats de la informàtica que han generat interessants hibridacions amb l’àmbit de les arts.

No es busca tant crear una categorització de l’art digital basada en les tecnologies utilitzades, sinó més aviat mostrar alguns dels camps d’acció més destacats per possibilitar la realització de futures investigacions més específiques que relacionin la història de l’art digital amb els actuals desenvolupaments , així com amb les temàtiques suscitades en la cultura contemporània.

http://www.uoc.edu/artnodes/espai/cat/art/pdf/alsina0704.pdf

Idioma: Català

 

Últimos artículos

  • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

    Henry Jenkins escribió una de las obras más importantes para la comprensión de la cultura contemporánea y los nuevos medios: en Convergence Culture el autor expone como la convergencia de la cultura es el fenómeno resultado de la transición hacia los nuevos medios digitales; cuando desaparecen las fronteras físicas, y las autopistas de la información se […]

  • 2. Cibercultura, Piere Levy

    Siguiendo con el concepto de la cibercultura, es importante atender a la aportación de Pierre Lévy. Lévy escribió este libro como informe para la Comisión Europea para tratar la influencia cultural de los nuevos medios digitales y para definir lo que llamamos Cibercultura. Usamos este término para designar la cultura propia de las sociedades en […]

  • 3. Cultura Libre, Lawrence Lessig

    Cultura Libre de Lawrence Lessig es uno de los libros más importantes para entender la problemática generada en torno a los derechos de autor, la propiedad intelectual y su relación con el control y el freno a la creatividad y la cultura. El acercamiento es bastante técnico, en algunos puntos, filosófico en otros, pero asienta […]