Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

Benvinguts

En aquest bloc podreu trobar informació en obert i actualitzada sobre els principals temes que es treballen a l’assignatura de Mitjans Interactius. S’ofereixen diferents articles, conferències, vídeos, referències, etc. ordenats per categories segons els grans eixos de la cultura digital. És un recurs dinàmic i en constant expansió que s’adapta contínuament al decurs de l’assignatura i a l’actualitat dels nous mitjans interactius.

La ràpida evolució tecnològica dels nous mitjans fa què -massa sovint- avancem sense tenir temps de reflexionar i assentar les bases sobre les què avança la nostra societat. Amb l’evolució de la multimèdia és dóna el mateix fenomen, avancem en l’ús de les noves eines digitals sense parar-nos a pensar com són realment possibles o quines són les seves característiques més importants; tant a nivell físic i epistemològic com a nivell social.

L’objectiu de l’assignatura Mitjans Interactius és fer un acostament teòric-pràctic a l’entorn digital actual repassant l’evolució dels mitjans de comunicació i la seva vinculació amb la modernitat, i establint un model de referència teòric que permeti a l’estudiant analitzar, criticar i millorar les plataformes interactives existents.

Per a fer-ho es planteja una doble enfocament.  Per una banda, la reflexió teòrica enfocada a l’adquisició de les bases per a la crítica i la reflexió a l’entorn dels nous mitjans, per l’altra. un marc pràctic continuat que desemboca en la realització d’un projecte multimèdia original i ben documentat, adaptat a les característiques principals de l’entorn digital.

Darrers articles

  • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

    Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

  • 2. Cibercultura, Piere Levy

    Seguint amb el concepte de la cibercultura, és important atendre a la aportació de Pierre Lévy. Lévy va escriure aquest llibre com a informe per a la Comissió Europea per a tractar la influència cultural dels nous mitjans digitals, per a definir el que anomenem Cibercultura. Usem aquest terme per a designar la cultura pròpia […]

  • 3. Cultura Libre, Lawrence Lessig

    Cultura Libre de Lawrence Lessig és un dels llibres més importants per entendre la problemàtica generada a l’entorn dels drets d’autor, la propietat intel·lectual i la seva relació amb el control i el fre a la creativitat i la cultura. L’acostament és força tècnic, en alguns punts, filosòfic en d’altres però assenta una teoria bàsica […]